Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2019

 

      Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2019—31.12.2019, tj. 2.rok fungování spolku.

      Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , zapsán do spolkového rejstříku byl 18.1.2018, IČ 06710174.

      Zakládající členové byli 4. K 31.12.2019 evidujeme 9 členů, tj. v tomto roce přibyli 2 noví členové.

      Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

      Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod názvem: „Spinálníček, z.s.“. Č.ú. je: 2901376573/2010.

      Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

      Hlavní činností spolku je pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz.

  

     Přehled akcí pořádaných v roce 2019

      První akcí bylo „Jarní venčení“ klientů místní spinální rehabilitační jednotky. V deštivém květnovém počasí jsme nalezli slunečnou skulinu 8.5., kdy nám vyšel výšlap na cca 3km vzdálený vrchol Poklony a poté i opékání buřtů na hradě Košumberk.

       Další akcí byla účast týmu Spinálníček na Metrostav Handy Cyklo Maratonu pořádaného Cestou za snem tradičně na přelomu července a srpna. Letošní tým jel ve prospěch P.Šimánka. Podařilo se nám pro Patrika „vyjet“ neskutečných 52.222,- Kč !

      Letošní, již 21. ročník spinálního plesu se uskutečnil až 7.9. pod názvem Ples Upírů, čemuž odpovídala i patřičná výzdoba sálu. Bylo to v ten samý den, kdy se konal i Benefiční běh pro Patrika pořádaný sdružením Rozběháme Luži a zároveň i probíhala akce Kilometry pro spinálku, kterých jsme se taktéž účastnili. Na benefiční běh i při deštivém počasí dorazilo na 90 účastníků! A vybralo se pro Patrika 17.602,- Kč.

       Nečekaná benefiční sbírka se rozběhla na konci června pod názvem „Ogar v nouzi“. Náš kamarád, a jako pacient častý návštěvník Hamzovy léčebny, byl v důsledku lokálních dešťů vytopen a ocitl se v nouzové situaci. Díky velké solidaritě jeho kamarádů a našich příznivců se nám podařilo mu předat částku v hodnotě dohromady téměř 150 tisíc /dárci na náš účet stále ještě přispívají/, které použil na financování zednických prací a nákup nového nábytku.

      Společně s P.Šimánkem se cyklotým Spinálníček účastnil Subtera open weekendu, což je pravidelná zážitková akce pro účastníky Metrostav Handy Cyklo Maratonu.

      Na závěr roku 7.12. jsme společně s Hamzovou léčebnou, která nám poskytla zázemí a občerstvení, a s Jiřím Suchánkem, který se stal hlavním organizátorem turnaje, uspořádali Mikulášský turnaj ve stolním tenise, kterého se aktivně účastnilo 19 hráčů, z toho 8 bylo vozíčkářů.

 

     Hospodaření spolku v roce 2019

Příjmy celkem: 270.176 ,- Kč

Výdaje celkem: 279.090 ,- Kč

Hosp.výsledek: 23.391,66 ,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2019)

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

 

     V samotném závěru bychom chtěli poděkovat všem štědrým dárcům (a že jich nebylo málo!), sponzorům i všem příznivcům a podporovatelům - děkujeme moc !

Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2020!

Váš Spinálníček.

 

Zapsal: 29.12.2019 Petr Vostřel, předseda spolku

Schválila: 1.1.2020 Zuzana Dvořáková, zakládající členka spolku

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2018

 

 Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2018—31.12.2018.

 Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , ale prakticky zahájil svou činnost až po zápisu do spolkového rejstříku 18.1.2018, přidělené IČ 06710174.

 Zakládající členové byli 4, k 31.12.2018 byl počet členů 7.

 Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

 Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod shodným názvem. Č.ú. je: 2901376573/2010.

 Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

  

Hlavní činností spolku je, tak jak je uvedeno ve stanovách spolku, pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz.

 

Přehled akcí pořádaných v roce 2018

První akcí bylo pořádání tradičního Spinálního plesu. Letos již jubilejní 20. ročník se konal 21.4.2018 v místní sokolovně. Na jeho pořádání se podařilo sehnat dostatek sponzorů pro uspořádání tomboly a zaplacení kapely.

Další akcí byla účast týmu Spinálníček na Metrostav Handy Cyklo Maratonu pořádaného Cestou za snem 31.7.- 4.8.2018. Tým jel ve prospěch K.Richtrové.

Uspořádali jsme 2 benefiční sbírky. Díky tomu se podařila vybrat částka 29.751,- Kč pro nákup přídavného kolečka k mechanickému invalidnímu vozíku, což umožní K.Richtrové pohyb na delší vzdálenost v terénu.

Společně s P.Šimánkem se Spinálníček účastnil Subtera open weekendu, zážitkové akce pro účastníky Metrostav Handy Cyklo Maratonu. Patrikovi byl předán dar na hrazení asistenčních služeb ve výši 25.000,- Kč. Sbírka pro P.Šimánka ještě nebyla ukončena. Podpořil nás i Josef Voltr, který 50% z prodeje svého nového CD „Nella Fantasia“ věnuje P.Šimánkovi.

8.9. 2018 byl náš spolek spolupořádatelem akce Kilometry pro spinálku v rámci mezinárodního Dne poranění míchy (5.září). Hlavním organizátorem akce byla Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk, náš spolek se podílel zejména personálním zajištěním.

 

Hospodaření spolku v roce 2018

Příjmy celkem: 162.929, 66,- Kč

Výdaje celkem: 130.624,- Kč

Hosp.výsledek: 32.305,66,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2018)

 

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

 

V samotném závěru bychom chtěli poděkovat všem štědrým dárcům (a že jich nebylo málo!), sponzorům i všem příznivcům a podporovatelům - děkujeme moc !

A...buďte s námi i v novém roce 2019!

 

Váš Spinálníček.

 

Zapsal: 6.1.2019 Petr Vostřel, předseda

Schválila: Členská schůze spolku