Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Araven - bazar, antikvariát.https://www.araven.czRozcestník internetových obchodů slouží jako křižovatka e-shopů, s kterými spolupracujeme a kter

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2023

 

      Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2022 - 31.12.2023, tj. 6.rok fungování spolku.

      Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , zapsán do spolkového rejstříku byl 18.1.2018, IČ 06710174.

      V letošním roce nedošlo ke změně v počtu členů. Nyní tedy evidujeme celkem 13 aktivních členů, 3 čestná členství a jedna členka pokračuje v uvolnění z členství po dobu mateřské dovolené.

      Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary. Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod názvem: „Spinálníček, z.s.“. Č.ú. je: 2901376573/2010. Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

      Hlavní činností spolku je pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz a aktuálně na našem facebookovém účtě „Spinálníček Lužský“.

       Přehled akcí pořádaných v roce 2023

Letošní novinkou se stala myšlenka uspořádat na spinální jednotce canisterapii. Zreaalizovat se nám ji podařilo celkem třikrát: 30.3., 3.7. a 30.10. Z toho dvakrát na oddělení SRJ a jednou venku. Pokaždé u toho byla bordekólie Kejsy se svou paničkou Z.Dvořákovou. Vše proběhlo dobrovolnicky bez dalších nákladů, za což velmi děkujeme.

      Jako již tradičně jsme pořádali v pořadí již 23. ročník spinálního plesu! A to 7.5. s indiánskou tématikou. Výzdoba sálu byla opět v režii K.Kvačkové a opět překonala naše očekávání! Zahrála nám osvědčená kapela Normal 03 a občerstvení zajistil opět BIG PAPA - Grill bar Luže. Po dlouhé době se plesu zúčastnil dostatečný počet tanečníků a většinou v maskách.

Léto je pro nás možností uspořádání táboráčku na hradě. Nakonec se jej podařilo uskutečnit až 15.9. Občerstvení jsme si zajišťovali sami – špekáčky na opékání jsme si zamluvili v Kubíku a to úctyhodný počet 100 ks! Díky našim pekařkám nebyla ani o dobroty ke kávě nouze. Struny kytary rozehrála Milča a spol.

Konec července a začátek srpna bývá ve znamení (26.7.-29.7.) konání závodu Metrostav Cyklo Handy Maratonu (MCHM). Náš cyklotým Spinálníček dojel na krásném čtvrtém místě – moc gratulujeme! Tentokráte jel pro patronku Janu Berouskovou, které mohli naši závodníci na začátku září předat rekordních 122.222,- Kč!!

V létě jsme opět pravidelně vyjížděli s vozíčkáři do Bowlingu a vydařenou akcí na hradě Košumberk se stala Pytlácká noc, kde jsme si užili kapely Třetí cenová a to doslova „až do rána“ :-).

29.8. - 4.9. se naši členové účastnili Týdne jízdy pro Den poranění míchy. Buď chůzí, během, jízdou na kole, na bruslích, lyžích, plaváním atd. jsme podpořili charitativní akci, jejíž registrační poplatky a celkový výtěžek byly využity pro potřeby ČSML /Česká společnost pro míšní léze.

14.12. se konala výroční schůze spolku, kde jedním z hlavních úkolů byla volba nového předsedy pro další tříleté období. Již potřetí byl zvolen stávající předseda Petr Vostřel. Dále jsme rekapitulovali činnost v tomto roce a domlouvali plán na rok příští, kdy hlavními akcemi budou opět Spinální ples a MCHM.

Pacientům zpříjemnilo předvánoční atmosféru jednak tvoření adventního věnce a výzdoby v jídelně a také pečení cukroví 16.-17.12., kdy byly k dispozici opět 2 el.trouby, takže se peklo ostošest. Za obě akce patří především dík Marice F. a Marcele F.

Díky spolupráci s J.Pátkem a O.Šlégrem máme samolepky s logem Spinálníčka, které nabízíme našim fanouškům za symbolický příspěvek pro náš spolek.

 

 

     Hospodaření spolku v roce 2023

 

Přibyla nám správa spolkové kasy, čehož se ujala L.Dubnová . Je to pro nás užitečné, neboť již nemusíme veškerou hotovost ukládat na účet a máme ji pohotově k dispozici.

Stav kasy k 31.12.2023 je: 4.786,- Kč.

Hospodaření na účtě lze transparentně sledovat na internetu. Během roku 2023 se nám povedlo podpořit několik menších projektů alias sbírek pro vozíčkáře.

Stav na účtě k 31.12.2023 je: 10.746,- Kč.

Letos jsme již počtvrté žádali město Luže o dotace, obdrželi opět 10,000,- Kč, za což jsme byli velmi vděčni. Pomáhá nám to mít určité zajištění našich dvou pravidelných hlavních akcí jakož je Spinální ples a účast v MHCM.

      A závěrem bychom chtěli jako každý rok poděkovat všem našim štědrým dárcům, sponzorům ale i všem našim příznivcům, bez kterých bychom se při své činnosti neobešli. Moc si Vaší pomoci a všech Vašich darů vážíme !!

Těšíme se na další spolupráci s Vámi v novém roce 2024! Váš Spinálníček.

Zapsal: 25.12.2023 Petr Vostřel, předseda spolku Schválila: 26.12.2023 Zuzana Dvořáková, zakládající členka spolku

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2022

 

      Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2021 - 31.12.2022, tj. 5.rok fungování spolku.

      Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , zapsán do spolkového rejstříku byl 18.1.2018, IČ 06710174.

      V letošním roce ukončili aktivní členství 2 členové, přibyli 3 noví členové a zavedli jsme tzv. čestná členství. Nyní tedy evidujeme celkem 13 aktivních členů, 3 čestná členství a jedna členka pokračuje v uvolnění z členství po dobu mateřské dovolené.

      Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary. Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod názvem: „Spinálníček, z.s.“. Č.ú. je: 2901376573/2010. Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

      Hlavní činností spolku je pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz a aktuálně na našem facebookovém účtě „Spinálníček Lužský“.

  

     Přehled akcí pořádaných v roce 2022

Skončila zima a s jarem přišly nové nápady! Prostřednictvím našeho facebooku se uskutečnily postupně 2 dražby malovaných tenisek, za což vděčíme hlavně Vláďovi a jeho iniciativě. Podařilo se získat nemálo financí, které jsme pak adresovali těm nejpotřebnějším pacientům.

      Konečně po 3 letech se nám podařilo uspořádat 22. ročník spinálního plesu! A to 7.5. s tématem „Ze života hmyzu“. Zahrála nám kapela Normal 03 a občerstvení zajistil BIG PAPA - Grill bar Luže. Jsme moc rádi, že nám Covid neukončil tuto tradici.

S příchodem léta se situace opět zdramatizovala. Nejdříve nám plánovaný táboráček na hradě mařila vlna suchých veder s nebezpečím vzniku požáru a pak se ohlásil i Covid. Nakonec se oheň pro Spinálníček na hradě Košumberk přeci jen rozhořel a to 25.9. Občerstvení jsme si zajišťovali sami a zahrála nám opět Milča a spol.

Jako již tradičně na konci července (27.-31.7.)se konal další ročník závodu Metrostav Cyklo Handy Maratonu. Náš cyklotým Spinálníček jel letos opět pro Patrika Šimánka, pro kterého se podařilo získat rekordních 100.000,- Kč!!

Léto bylo bohaté na spontánní akce malých rozměrů, kdy jsme hojně navštěvovali místní Bowling – oblíbené „čtvrtky“ :-) nebo Klondike a taky si udělali opět výlet do Horky.

20.11. se konala výroční schůze spolku, kde se mimo jiné projednával schválený návrh Canisterapie na naší SRJ a neutěšený stav kolem „bývalé“ klubovny, kde byli opakovaní pacienti zvyklí trávit volný čas..

Pacientům zpříjemnilo předvánoční atmosféru také pečení cukroví 11.12., kdy byly k dispozici již 2 trouby, takže se peklo ostošest.

 

 

     Hospodaření spolku v roce 2022

 

Příjmy celkem: 301.426 ,- Kč

Výdaje celkem: 278.043 ,- Kč

Hosp.výsledek: 31.185 ,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2022)

Letos jsme již potřetí žádali město Luže o dotace, obdrželi opět 10,000,- Kč, za což jsme byli velmi vděčni. Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

      A závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim štědrým dárcům, sponzorům i všem příznivcům, kteří nás neopustili ani v letošním roce. Moc si Vaší pomoci a všech darů vážíme !!

Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2023!

Váš Spinálníček.

Zapsal: 30.12.2022 Petr Vostřel, předseda spolku Schválila: 30.12.2022 Zuzana Dvořáková, zakládající členka spolku

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2021

 

      Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2020 - 31.12.2021, tj. 4.rok fungování spolku.

      Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , zapsán do spolkového rejstříku byl 18.1.2018, IČ 06710174.

      Zakládající členové byli 4, v roce 2019 se členská základna rozrostla na 9 členů a k 31.12.2021 evidujeme 8 členů, jedna členka byla z členství uvolněna po dobu mateřské dovolené.

      Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

      Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod názvem: „Spinálníček, z.s.“. Č.ú. je: 2901376573/2010.

      Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

      Hlavní činností spolku je pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz a aktuálně na našem facebookovém účtě „Spinálníček Lužský“.

  

     Přehled akcí pořádaných v roce 2021

      Vzhledem k nouzovému stavu v době 1.vlny epidemie Covid 19 jsme byli nuceni i napodruhé odvolat 22. ročník spinálního plesu plánovaný na 24.duben 2021.

S příchodem léta se situace naštěstí rozvolnila a 4.6. jsme tak mohli uspořádat 1. Spinálníčkův táborák na hradě Košumberk. Tentokráte jsme si špekáčky opékali při hře a zpěvu pana V. Roubínka a spol. O zkušenostech s chovem dravců se s námi přišli podělit manželé Křivkovi a o občerstvení se postarala paní Vlastička.

Podruhé jsme se na hrad vypravili hned vzápětí 26.6., kdy jsme se pobavili nejen s I.Pazderkovou při uvedení programu "Nastojáka".

15.7.2022 se po delší době podařilo vykonat vpravdě "ironmanskou" akci a to cestu na vozíčku od naší spinální jednotky až na vrchol Poklona pouze za pohonu rukou - gratulujeme Hedvice S.!

Jako již tradičně na přelomu července/srpna (27.-31.7.)se konal další ročník závodu Metrostav Cyklo Handy Maratonu. Náš cyklotým Spinálníček jel letos pro Barboru Vavřinovou, pro kterou se podařilo získat 72.222,- Kč.

Léto bylo bohaté na spontánní akce malých rozměrů, kdy jsme hojně navštěvovali místní Bowling nebo Klondike a taky si udělali výlet do Horky.

     Letní "bezkovidovou" pohodu jsme uzavřeli bohužel brzy a to již 19.9. uspořádáním letošního druhého táboráku na hradě Košumberk. Tentokrát jsme se museli o občerstvení přičinit sami a hudební doprovod nám zajistila Milča a spol. Hosty byli kluci z cyklotýmu Spinálníček a jejich letošní patron -Bára V.

Pak už nám Covid nedovolil vůbec nic.. Překazil nám plánovaného Mikuláše pro pacienty spinální jednotky a na nějaké sportovní odpoledne jsme mohli úplně zapomenout. Fungovali jsme jako spolek už pouze ve facebookovém prostředí. Pacientům zpříjemnilo předvánoční atmosféru alespoň pečení cukroví 18.-19.12.

 

 

     Hospodaření spolku v roce 2021

Příjmy celkem: 125.699 ,- Kč

Výdaje celkem: 125.451 ,- Kč

Hosp.výsledek: 7.802 ,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2021)

Letos jsme podruhé žádali město Luže o dotace, obdrželi opět 10,000,- Kč, za což jsme byli velmi vděčni. Bohužel vzhledem ke covidovým omezením se nám vše nepodařilo jako vloni proinvestovat.

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

      A závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim štědrým dárcům, sponzorům i všem příznivcům, kteří nás neopustili ani v těchto složitých časech. Moc si Vaší pomoci a všech darů vážíme !!

Těšíme se na další spolupráci v novém, věřme, že v lepším roce 2022!

Váš Spinálníček.

 Zapsal: 3.1.2022 Petr Vostřel, předseda spolku

Schválila: 4.1.2022 Zuzana Dvořáková, zakládající členka spolku


Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2020

 

      Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2020—31.12.2020, tj. 3.rok fungování spolku.

      Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , zapsán do spolkového rejstříku byl 18.1.2018, IČ 06710174.

      Zakládající členové byli 4, v roce 2019 se členská základna rozrostla na 9 členů a k  31.12.2020 evidujeme nadále 9 členů. Tj. v tomto roce přibyl 1 nový člen a 1 ukončil členství.

      Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

      Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod názvem: „Spinálníček, z.s.“. Č.ú. je: 2901376573/2010.

      Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

      Hlavní činností spolku je pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz a aktuálně na našem facebookovém účtě „Spinálníček Lužský“.

  

     Přehled akcí pořádaných v roce 2020

      Vzhledem k nouzovému stavu v době 1.vlny epidemie Covid 19 jsme byli nuceni odvolat 22. ročník spinálního plesu plánovaný na 25.duben 2020.

     První oficiální akcí byla tedy až 25.7. organizace Spinálníčkova táboráku na hradě Košumberk. Letos z časových důvodů odpadla procházka na Poklonu jako loni. Nicméně se nám opět podařilo vybrat hezké odpoledne, vytlačit desítku vozíčkářů na hradní nádvoří, opéct si špekáčky a zazpívat si při kytaře díky Milče a spol.

      Jako již tradičně na přelomu července/srpna se konal další ročník závodu Metrostav Cyklo Handy Maratonu. Náš tým Spinálníček jel letos pro Matěje Vrbatu, pro kterého se podařilo získat 76.366,- Kč.

      Vzhledem k vypukající 2.vlně epidemie Covid 19 byla za včasu již zrušena akce Kilometry pro spinálku.

      Spontánní akcí byla 15. září Jedinečná jízda spinálky, kterou vymyslela pacientka Káča K. a nám se to líbilo, tak jsme ji jako spolek zaštítili. Hasiči z Jenišovic nám ochotně dovezli svého dobře opatrovaného veterána – historický hasičský vůz, který pojmul dvakrát 9 lidí z řad pacientů a personálu SRJ a provezl je po Luži. Tak se mohli někteří podívat do míst, kam se běžně nedostanou. Vzhledem k vybírání jízdného se celá akce skončila beznákladově.

  1. října jsme uspořádali benefiční akci pro Ondřeje Šalandu, současného pacienta SRJ, se startem a cílem na hradě a to: Košumberský Dogtrek. Byly vytyčeny dvě trasy, jedna hobby a jedna profi pro závodníky se psy. Během závodu se vybralo na startovném společně s příspěvky na našem účtě 57.460,- Kč, které Ondřej použije na nákup kompenzačních pomůcek. Bohužel vzhledem k postupnému dalšímu omezování veřejných akcí jsme byli nuceni zrušit doprovodný program akce: občerstvení, táborák, zpívání s kytarou, soutěž o nejlepší buchtu.

     Vzhledem k dalšímu nástupu covidových omezení jsme nemohli navázat na loňský Mikulášský turnaj ve stolním tenise.

     Jelikož jsme jako spolek oslavili již 3 roky existence, dle stanov bylo nutno uspořádat volbu předsedy na příští tříleté období. Volba proběhla po internetu a jednohlasně byl zvolen pro pokračování ve funkci Petr Vostřel.

 

 

     Hospodaření spolku v roce 2019

Příjmy celkem: 171.540 ,- Kč

Výdaje celkem: 188.378 ,- Kč

Hosp.výsledek: 7.553 ,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2020)

     Letos jsme poprvé žádali město Luže o dotace, obdrželi 10,000,- a podařilo se nám je ač s obtížemi proinvestovat. Příští rok zažádáme zas a budeme doufat, že se nám podaří naše záměry uskutečnit již ve větší míře.

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

 

      V samotném závěru bychom chtěli poděkovat všem štědrým dárcům, sponzorům i všem příznivcům, kteří nás neopustili v těchto složitých časech. Moc si Vaší pomoci a všech darů vážíme !!

Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2021!

Váš Spinálníček.

 Zapsal: 10.01.2021 Petr Vostřel, předseda spolku

Schválila: 11.01.2021 Zuzana Dvořáková, zakládající členka spolku

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2019

 

      Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2019—31.12.2019, tj. 2.rok fungování spolku.

      Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , zapsán do spolkového rejstříku byl 18.1.2018, IČ 06710174.

      Zakládající členové byli 4. K 31.12.2019 evidujeme 9 členů, tj. v tomto roce přibyli 2 noví členové.

      Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

      Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod názvem: „Spinálníček, z.s.“. Č.ú. je: 2901376573/2010.

      Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

      Hlavní činností spolku je pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz.

  

     Přehled akcí pořádaných v roce 2019

      První akcí bylo „Jarní venčení“ klientů místní spinální rehabilitační jednotky. V deštivém květnovém počasí jsme nalezli slunečnou skulinu 8.5., kdy nám vyšel výšlap na cca 3km vzdálený vrchol Poklony a poté i opékání buřtů na hradě Košumberk.

       Další akcí byla účast týmu Spinálníček na Metrostav Handy Cyklo Maratonu pořádaného Cestou za snem tradičně na přelomu července a srpna. Letošní tým jel ve prospěch P.Šimánka. Podařilo se nám pro Patrika „vyjet“ neskutečných 52.222,- Kč !

      Letošní, již 21. ročník spinálního plesu se uskutečnil až 7.9. pod názvem Ples Upírů, čemuž odpovídala i patřičná výzdoba sálu. Bylo to v ten samý den, kdy se konal i Benefiční běh pro Patrika pořádaný sdružením Rozběháme Luži a zároveň i probíhala akce Kilometry pro spinálku, kterých jsme se taktéž účastnili. Na benefiční běh i při deštivém počasí dorazilo na 90 účastníků! A vybralo se pro Patrika 17.602,- Kč.

       Nečekaná benefiční sbírka se rozběhla na konci června pod názvem „Ogar v nouzi“. Náš kamarád, a jako pacient častý návštěvník Hamzovy léčebny, byl v důsledku lokálních dešťů vytopen a ocitl se v nouzové situaci. Díky velké solidaritě jeho kamarádů a našich příznivců se nám podařilo mu předat částku v hodnotě dohromady téměř 150 tisíc /dárci na náš účet stále ještě přispívají/, které použil na financování zednických prací a nákup nového nábytku.

      Společně s P.Šimánkem se cyklotým Spinálníček účastnil Subtera open weekendu, což je pravidelná zážitková akce pro účastníky Metrostav Handy Cyklo Maratonu.

      Na závěr roku 7.12. jsme společně s Hamzovou léčebnou, která nám poskytla zázemí a občerstvení, a s Jiřím Suchánkem, který se stal hlavním organizátorem turnaje, uspořádali Mikulášský turnaj ve stolním tenise, kterého se aktivně účastnilo 19 hráčů, z toho 8 bylo vozíčkářů.

 

     Hospodaření spolku v roce 2019

Příjmy celkem: 270.176 ,- Kč

Výdaje celkem: 279.090 ,- Kč

Hosp.výsledek: 23.391,66 ,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2019)

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

 

     V samotném závěru bychom chtěli poděkovat všem štědrým dárcům (a že jich nebylo málo!), sponzorům i všem příznivcům a podporovatelům - děkujeme moc !

Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2020!

Váš Spinálníček.

 

Zapsal: 29.12.2019 Petr Vostřel, předseda spolku

Schválila: 1.1.2020 Zuzana Dvořáková, zakládající členka spolku

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2018

 

 Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2018—31.12.2018.

 Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , ale prakticky zahájil svou činnost až po zápisu do spolkového rejstříku 18.1.2018, přidělené IČ 06710174.

 Zakládající členové byli 4, k 31.12.2018 byl počet členů 7.

 Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

 Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod shodným názvem. Č.ú. je: 2901376573/2010.

 Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

  

Hlavní činností spolku je, tak jak je uvedeno ve stanovách spolku, pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz.

 

Přehled akcí pořádaných v roce 2018

První akcí bylo pořádání tradičního Spinálního plesu. Letos již jubilejní 20. ročník se konal 21.4.2018 v místní sokolovně. Na jeho pořádání se podařilo sehnat dostatek sponzorů pro uspořádání tomboly a zaplacení kapely.

Další akcí byla účast týmu Spinálníček na Metrostav Handy Cyklo Maratonu pořádaného Cestou za snem 31.7.- 4.8.2018. Tým jel ve prospěch K.Richtrové.

Uspořádali jsme 2 benefiční sbírky. Díky tomu se podařila vybrat částka 29.751,- Kč pro nákup přídavného kolečka k mechanickému invalidnímu vozíku, což umožní K.Richtrové pohyb na delší vzdálenost v terénu.

Společně s P.Šimánkem se Spinálníček účastnil Subtera open weekendu, zážitkové akce pro účastníky Metrostav Handy Cyklo Maratonu. Patrikovi byl předán dar na hrazení asistenčních služeb ve výši 25.000,- Kč. Sbírka pro P.Šimánka ještě nebyla ukončena. Podpořil nás i Josef Voltr, který 50% z prodeje svého nového CD „Nella Fantasia“ věnuje P.Šimánkovi.

8.9. 2018 byl náš spolek spolupořádatelem akce Kilometry pro spinálku v rámci mezinárodního Dne poranění míchy (5.září). Hlavním organizátorem akce byla Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk, náš spolek se podílel zejména personálním zajištěním.

 

Hospodaření spolku v roce 2018

Příjmy celkem: 162.929, 66,- Kč

Výdaje celkem: 130.624,- Kč

Hosp.výsledek: 32.305,66,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2018)

 

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

 

V samotném závěru bychom chtěli poděkovat všem štědrým dárcům (a že jich nebylo málo!), sponzorům i všem příznivcům a podporovatelům - děkujeme moc !

A...buďte s námi i v novém roce 2019!

 

Váš Spinálníček.

 

Zapsal: 6.1.2019 Petr Vostřel, předseda

Schválila: Členská schůze spolku