Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2019

 

      Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2019—31.12.2019, tj. 2.rok fungování spolku.

      Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , zapsán do spolkového rejstříku byl 18.1.2018, IČ 06710174.

      Zakládající členové byli 4. K 31.12.2019 evidujeme 9 členů, tj. v tomto roce přibyli 2 noví členové.

      Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

      Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod názvem: „Spinálníček, z.s.“. Č.ú. je: 2901376573/2010.

      Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

      Hlavní činností spolku je pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz.

  

     Přehled akcí pořádaných v roce 2019

      První akcí bylo „Jarní venčení“ klientů místní spinální rehabilitační jednotky. V deštivém květnovém počasí jsme nalezli slunečnou skulinu 8.5., kdy nám vyšel výšlap na cca 3km vzdálený vrchol Poklony a poté i opékání buřtů na hradě Košumberk.

       Další akcí byla účast týmu Spinálníček na Metrostav Handy Cyklo Maratonu pořádaného Cestou za snem tradičně na přelomu července a srpna. Letošní tým jel ve prospěch P.Šimánka. Podařilo se nám pro Patrika „vyjet“ neskutečných 52.222,- Kč !

      Letošní, již 21. ročník spinálního plesu se uskutečnil až 7.9. pod názvem Ples Upírů, čemuž odpovídala i patřičná výzdoba sálu. Bylo to v ten samý den, kdy se konal i Benefiční běh pro Patrika pořádaný sdružením Rozběháme Luži a zároveň i probíhala akce Kilometry pro spinálku, kterých jsme se taktéž účastnili. Na benefiční běh i při deštivém počasí dorazilo na 90 účastníků! A vybralo se pro Patrika 17.602,- Kč.

       Nečekaná benefiční sbírka se rozběhla na konci června pod názvem „Ogar v nouzi“. Náš kamarád, a jako pacient častý návštěvník Hamzovy léčebny, byl v důsledku lokálních dešťů vytopen a ocitl se v nouzové situaci. Díky velké solidaritě jeho kamarádů a našich příznivců se nám podařilo mu předat částku v hodnotě dohromady téměř 150 tisíc /dárci na náš účet stále ještě přispívají/, které použil na financování zednických prací a nákup nového nábytku.

      Společně s P.Šimánkem se cyklotým Spinálníček účastnil Subtera open weekendu, což je pravidelná zážitková akce pro účastníky Metrostav Handy Cyklo Maratonu.

      Na závěr roku 7.12. jsme společně s Hamzovou léčebnou, která nám poskytla zázemí a občerstvení, a s Jiřím Suchánkem, který se stal hlavním organizátorem turnaje, uspořádali Mikulášský turnaj ve stolním tenise, kterého se aktivně účastnilo 19 hráčů, z toho 8 bylo vozíčkářů.

 

     Hospodaření spolku v roce 2019

Příjmy celkem: 270.176 ,- Kč

Výdaje celkem: 279.090 ,- Kč

Hosp.výsledek: 23.391,66 ,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2019)

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

 

     V samotném závěru bychom chtěli poděkovat všem štědrým dárcům (a že jich nebylo málo!), sponzorům i všem příznivcům a podporovatelům - děkujeme moc !

Těšíme se na další spolupráci v novém roce 2020!

Váš Spinálníček.

 

Zapsal: 29.12.2019 Petr Vostřel, předseda spolku

Schválila: 1.1.2020 Zuzana Dvořáková, zakládající členka spolku

Výroční zpráva spolku Spinálníček, z.s. za rok 2018

 

 Výroční zpráva je zpracována za období 1.1.2018—31.12.2018.

 Spolek Spinálníček, z.s. byl založen 24.11.2017 , ale prakticky zahájil svou činnost až po zápisu do spolkového rejstříku 18.1.2018, přidělené IČ 06710174.

 Zakládající členové byli 4, k 31.12.2018 byl počet členů 7.

 Spolek je neziskovou organizací, bez členských příspěvků, jediným zdrojem příjmů jsou dary.

 Přehled o finanční situaci je možný díky transparentnímu účtu u FIO banky pod shodným názvem. Č.ú. je: 2901376573/2010.

 Sídlo spolku, sloužící převážně pro účely administrativní, je na adrese: Hvězdecká 195, 53854 Luže.

  

Hlavní činností spolku je, tak jak je uvedeno ve stanovách spolku, pořádání a účast na benefičních, sportovních a zábavných akcích pro hendikepované se zaměřením pro klienty s poraněním míchy. Bližší informace možno k nahlédnutí na webových stránkách spolku www.spinalnicek.cz.

 

Přehled akcí pořádaných v roce 2018

První akcí bylo pořádání tradičního Spinálního plesu. Letos již jubilejní 20. ročník se konal 21.4.2018 v místní sokolovně. Na jeho pořádání se podařilo sehnat dostatek sponzorů pro uspořádání tomboly a zaplacení kapely.

Další akcí byla účast týmu Spinálníček na Metrostav Handy Cyklo Maratonu pořádaného Cestou za snem 31.7.- 4.8.2018. Tým jel ve prospěch K.Richtrové.

Uspořádali jsme 2 benefiční sbírky. Díky tomu se podařila vybrat částka 29.751,- Kč pro nákup přídavného kolečka k mechanickému invalidnímu vozíku, což umožní K.Richtrové pohyb na delší vzdálenost v terénu.

Společně s P.Šimánkem se Spinálníček účastnil Subtera open weekendu, zážitkové akce pro účastníky Metrostav Handy Cyklo Maratonu. Patrikovi byl předán dar na hrazení asistenčních služeb ve výši 25.000,- Kč. Sbírka pro P.Šimánka ještě nebyla ukončena. Podpořil nás i Josef Voltr, který 50% z prodeje svého nového CD „Nella Fantasia“ věnuje P.Šimánkovi.

8.9. 2018 byl náš spolek spolupořádatelem akce Kilometry pro spinálku v rámci mezinárodního Dne poranění míchy (5.září). Hlavním organizátorem akce byla Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk, náš spolek se podílel zejména personálním zajištěním.

 

Hospodaření spolku v roce 2018

Příjmy celkem: 162.929, 66,- Kč

Výdaje celkem: 130.624,- Kč

Hosp.výsledek: 32.305,66,- Kč

(= stav účtu k 31.12.2018)

 

Podrobněji možno viz na výše jmenovaném transparentním účtě spolku.

 

V samotném závěru bychom chtěli poděkovat všem štědrým dárcům (a že jich nebylo málo!), sponzorům i všem příznivcům a podporovatelům - děkujeme moc !

A...buďte s námi i v novém roce 2019!

 

Váš Spinálníček.

 

Zapsal: 6.1.2019 Petr Vostřel, předseda

Schválila: Členská schůze spolku